12 – روز آگاهی از استرس

روز جهانی رهایی از استرس
نویسنده : giraffemag

شاید فکر کنید استرس یک امر طبیعی است که تقریبا همه در بعضی شرایط آن را تجربه کرده اند. اما برعکس اگر در طولانی مدت ادامه پیدا کند مشکل ساز خواهد شد. استرس به مقدار زیاد چه در زندگی روزمره و چه در محل کار می تواند کشنده باشد. در واقع استرس اگر به مقدار کافی وجود داشته باشد برای تلاش و رشد مفید است. در دوران مدرن به دلیل مشغله های خیلی زیاد این استرس ممکن است شدت بگیرد. هر اتفاقی که برای از بین رفتن رفاه زندگی ما تهدید آمیز باشد تنش های بدی را به ما منتقل می کند. اگر در جریان کاری استرس زیادی را متحمل می شوید و یا رابطه ای دارید که به جای آرامش مدام در حال استرس گرفتن از طرف مقابل هستید، این را بدانید تمام این ها تهدیدی برای زندگی شما محسوب می شود. روز آگاهی از استرس به ما یادآور می شود تا در این مورد جدی باشیم و عامل های اصلی قرار گرفتن در استرس را بررسی و تا جای ممکن آن ها را از زندگی خود حذف کنیم. روز آگاهی از استرس از طرف انجمن مطالعه استرس برای کمک به اطلاع رسانی به افراد در نظر گرفته شده است. این سازمان در واقع سعی می کند این اطلاع رسانی را به کارفرمایان و کارکنان بدهد تا میانگین استرس را در نهادها و سازمان ها پایین بیاورد. همین امر کمکی در جهت پیشرفتی جمعی در بین مردم است. روز استرس روز شروع مراقبت از روحتان و برطرف کردن عوامل استرس زا در زندگی شخصی شماست. توجه نکردن به استرس در زندگی می تواند منجر به مشکلات سلامت، از جمله افزایش فشار خون، بیماری های قلبی و کاهش سیستم ایمنی بدنتان شود. بهترین جشنی که برای این روز می توانید بگیرید جشن پاکسازی هرگونه استرس از روحتان و دور کرن عوامل استرس زا در زندگیتان است.