15 – روز جهانی باروت

روز جهانی باروت
نویسنده : giraffemag

روز خیانت، روز بوی تند باروت و آتش، معروف به شب آتش بازی است. در این روز طرح منفجر کردن مجلس بریتانیا توسط توطئه گران در سال 1605 پایه ریزی شد. گروه تروریست معروف به “گای فاکس” در اعتراض به آزار و اذیت کاتولیک توسط پادشاه جیمز نقشه ای کشیده تا او را در پارلمان به قتل برساند. اما این طرح به جایی نرسید و تمام عاملین آن اعدام شدند. در همان شب تمامی خانواده ها تصاویر گای فاکس را در خیابان به آتش کشیدند. در جشن روز باروت مراسم آتش بازی برگزار می شود. بزرگ ترین جشن باروت و آتش بازی در انگلستان، منطقه لوس انجام می شود. در این مراسم مردم تعداد زیادی مشعل آتش را روشن می کنند. اگر از دور به این منظره از شهر نگاه کنید دریایی از آتش را مشاهده خواهید کرد.