روز جهانی برابری حقوق زن

مدت زمان : 4 دقیقه
نویسنده : آرش نقدی

اول از اینکه به سراغ مقوله حقوق زنان و الزام حقوقی برابر برای آن‌ها باشیم، لازم است ابتدا نگاهی به خود کلمه برابری بیاندازیم. در واقع برابری به این معناست که تمـام آدم ها، صرف نظر از نظر وابستگی نژادی، جنسیتی و یا معلولیت، ارزش یکسـانی دارنـد و بایـد با آن‌هـا بطـور برابر رفتـار شـود.

26 آگوست یکی از بزرگترین جنبش های سیاسی و اجتماعی جامعه بشری است که اهمیت بسیار بالایی دارد.  تمرکز این جشن بر بزرگداشت و دفاع از حقوق زنان، قدردانی، عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است. این روز، به عنوان یک رویداد سیاسی و بعضا سیاسی سوسیالیستی در میان احزاب سوسیالیست کشورهای مانند آمریکا و آلمان و اروپای شرقی، آغاز شد. با گذشته زمان این روز از محتوای اصلی خود یعنی یک رویداد سیاسی، خارج شد و تبدیل به یک جشن برای دفاع از حقوق زنان و قدردانی از آنها در زمینه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است. با ما همراه باشید تا نگاهی جزئی به تاریخچه این روز جهانی داشته باشیم.

 

روز جهانی برابری زن

 

تاریخچه روز برابری حقوق زن

در گذشته کشور آلمان یکی از اصلی ترین کشورهایی بود که به این جنبش دوام و قوام می داد، اما متاسفانه امروزه بسیاری از مردم آلمان حتی نمی دانند که 26 آگوست روز جهانی زن است و بعضی از آنها فکر می کنند که جنبش 26 آگوست یک جنبش کمونیستی است. در سال ۱۹۱۴ برگزاری روز زن در آلمان به حق رای زنان اختصاص داده شد که البته زنان آلمانی تا سال ۱۹۱۸ این حق را به دست نیاوردند. متاسفانه در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای اسلامی نیز روز 26 آگوست به عنوان یک جنبش سیاسی اجتماعی جایی ندارد هر چند در ایران بعضا زنان ایران تلاش می کنند که این روز را جشن بگیرند.

انتخاب روز هشتم مارس به عنوان روز زن بخاطر مبارزه زنان کارگر فابریکه نساجی کتان شهر نیویورک آمریکا در سال ۱۸۵۷ بر می گردد. شرایط کاری سخت و غیر انسانی با دستمزد کم کارگران زن نسبت به مردان در یک کار یکسان، زنان را وادار به مبارزه علیه این بی عدالتی به شکل سازمان یافته و منظم نمود. در این روز کارگران نساجی زن در یک کارخانه بزرگ پوشاک برای اعتراض علیه شرایط بسیار سخت کاری و وضعیت اقتصادیشان، دست به اعتصاب زدند. ۵۰ سال بعد در 26 آگوست سال ۱۹۰۸ زنان کارخانه نساجی کتان در شهر نیویورک به منظور گرامیداشت این خاطره دست به اعتصاب زدند. صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان به منظور جلوگیری از رشد و همبستگی سایر کارگران با جنبش این زنان را در محل کارشان محبوس و کارخانه را آتش زدند. فقط تعداد کمی از زنان توانستند از این حادثه جان سالم به در ببرند و در این میان ۱۲۹ زن کارگر در آتش سوخته و جان خود را از دست دادند.

برابری حقوق زن و مرد یعنی چی؟

مساوات جنسیتی یعنی اینکه حقوق مرد و زن از هر نظر با یکدیگر یکسان است. به عبارت دیگر، زن و مرد باید از امـکانـات یکسـان برای تأثیر گذاری بر جـامعـه و زندگی شان برخـوردار باشند. مرد و زن باید دارای حقـوق و مسئولیت های یکســان باشند. مقصـود از مساوات، برابری میان زن و مـرد است. مساوات بدان معناسـت که زنـان و مـردان بطــور مسـاوی از حقـوق و مسئولیت ها برخوردار باشند. امکانات افـراد متاثـر ازعوامل متعـددی است که فراتر از جنسیت اسـت. پس می‌توان نتیجه گرفت که زن و مرد در واقع یک نفر هستند

فمینیسم یا برابری حقوق زنان یک روز جهانی همیشه پایدار!

فمینیسم مفهومی جامع برای  آنالیز جامعه و جنبش عمومـی زنان است و اینکه زنان از اهمیت کمتری در جامعه به نسبت مـردان برخوردارند و زنان تمایل به ایجاد تغییر دارند. جنبش سیاسی فمینیـستی از راه های مختلفی برای ایجاد فرصت های برابر، حقوق و مسئولیت های گوناگون در جامعه سعی می کند. سعی عملی این جنبش با هدف ایجـاد برابری، مبارزه با تبعیض و مقابله با خشونت های جنسی و افزایش نقـش زنان در اتخاذ تصمیم های کلان است. و همچنین جلب توجه عموم به این امر که دیگر محرومیت ها ریشه در جنسیت افراد دارد.