روز جهانی دستمزد برابر

روز جهانی دستمزد برابر
نویسنده : giraffemag

برابری یکی از اصولی است که همیشه مورد توجه انسان ها بوده است و تمامی افراد به طور ذاتی از تبعیض و نابرابری بیزار هستند. با این وجود هم چنان در جهان نا برابری وجود دارد و این نا مساواتی به دستمزدها نیز سرایت کرده است. جالب است بدانید تا به حال راهپیمایی ها و تجمع های زیادی برای مساوی شدن حقوق زنان و مردان برگزار شده است اما همچنان کشورهایی وجود دارند که در ان زنان باید ساعت ها بیشتر کار کنند تا بتوانند حقوقی برابر با مردان را از کارفرمایان خود طلب کنند. در این میان زنانی هستند که با وجود کار و مشقت های زیاد شاید حتی بیشتر از مردان کار کنند. با توجه به نیازی که در یادآوری چنین مطلبی وجود دارد یک روز از تقویم را به نام دستمزد برابر تعیین کرده اند تا اهمیت چنین موضوعی از خاطر انسان ها نرود و زحمت تمام کسانی که در راه برابر بودن حقوق زنان و مردان قدم برداشته اند پایمال نشود.

روز دستمزد برابر یعنی گوشزد این مطلب که باید از تبعیضات جنسی دست کشید و با ایجاد صلح در دنیایی برابر زندگی کرد تا حق هیچ زن یا مردی به خاطر جنسیت خود که نقشی در تعیین کردن آن نداشته است و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد پایمال نشود. حقوق برابر از جمله اولین حقوق هر انسانی است که باید به آن توجه ویژه ای شود و همواره به کارفرمایان و صاحبان کار گوشزد شود.