روز جهانی زن

روز جهانی زن
نویسنده : مریم نوین تن

هر سال در روز 8 مارس این روز را برای زنان در سرتاسر جهان جشن می گیرند. انتخاب این روز به علت مبارزه زنان کارگر فابریکه نساجی کتان در سال 1857 میلادی در نیویورک است. به همین منظور به نام روز بین المللی زنان کارگر نیز شناخته می شود. شرایط کاری بسیار سخت با حقوقی ناچیز در قرن بیستم، آن ها را به مبارزه علیه بی عدالتی واداشت. در این روز در هر کشور بنا به نیاز روز اجتماع زنان دفاع از حقوق آن ها و بزرگداشت برای آن ها صورت می گیرد. از دستاوردهای زنان در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تقدیر می شود و زمینه رشد برای آن ها تا حد توان فراهم می شود. زن این موجود ظریف که روحی بزرگ و پر قدرت دارد، همواره توان مقابله با سختی ها را در وجود خود داراست. زن را ضعیف و شکننده می خوانند در حالی که استحکام و نظم یک جامعه بدون وجود او، بسیار سخت و چه بسا غیر ممکن است. حضور با ارزش و مؤثر یک زن از جامعه کوچک خانواده آغاز و به یک ملت بزرگ می انجامد. روز زن نه تنها تقدیری از تمام تلاش های سیاسی و اقتصادی او، بلکه گرامیداشت از خود گذشتگی ها و رنج هایی است که برای آرامش اطرافیانش به زبان نمی آورد. قدر زنان سرزمین خود را بدانیم و برای آسایش آن ها لحظه ای دریغ نکنیم.