روز جهانی یک سؤال بپرس

روز جهانی یک سؤال بپرس
نویسنده : مریم نوین تن

در این روز می توانید سؤالی را که مدت هاست ذهنتان را مشغول کرده، در نقطه تاریک ذهنتان قرار گرفته و به دلایل مختلف قادر به بیان آن نبودید را بپرسید. همه ما در طول عمرمان سؤالاتی احمقانه و عجیب غریب داریم که مشتاق پیدا کردن جوابی درست برای آن و دور کردن این دغدغه از ذهن خود هستیم. در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی مطمئنأ شخصی را برای پاسخ گویی به پرسش مورد نظرتان پیدا خواهید کرد. روز جهانی یک سؤال بپرسید، آزادی عمل در پرسش سؤالات و رسیدن به پاسخ صحیح و نتیجه مورد نظر را به ما می دهد. در نهایت دانشی نسبی به جریان درخواستی مان خواهیم داشت. بسته به شرایط و اهمیت موضوع برای شما بحث ادامه پیدا می کند و از دل پاسخ ها، سؤالاتی جدید برایتان پیش خواهد آمد. این روز به ما کمک می کند تا بیاموزیم از مطرح کردن چیزی که تمام ذهنمان را به خود مشغول کرده واهمه نداشته باشیم و برای رسیدن به جواب تلاش کنیم. شاید اگر این جرات را پیدا کنیم دریچه جدیدی رو به موفقیت به رویمان باز شود و چه بسا به این نتیجه برسیم که پاسخ پیش رو زندگی ما را با تغییری مثبت رو به رو خواهد کرد. می توانیم در این روز دور هم جمع شویم، یک تخته وایت برد در قسمتی قرار دهیم و حاضران در جمع سؤالات خود را بر روی آن بنویسند. هر کس جواب هر کدام از این سؤال ها را داشت به روی صحنه نمایش برود و پشت بلندگو پاسخ را بیان نماید. روز جهانی یک سوال بپرس، شاید بهانه خوبی برای پرسش سوال های بی جوابمان از آدم هاییست که سوال هایی را در ذهن با باقی گذاشتند.