روز ملی درختکاری

روز ملی درختکاری
نویسنده : مریم نوین تن

جشن روز درختکاری اولین بار در ایالت نبراسکای آمریکا و در سال 1872 به وسیله فردی به نام Sterling Morton برگزار شد. در این روز به خصوص و در تاریخ 10 آوریل تعداد بیش از 1 میلیون درخت کاشته شد. بعد از مدتی تاریخ تعیین شده به آخرین جمعه از ماه آوریل تغییر پیدا کرد. در حال حاضر می توان گفت بیشتر کشورهای جهان روز درختکاری را در تقویم به عنوان روزی مهم و قابل احترام قرار داده اند و این روز را جشن می گیرند. روز دقیق این رویداد به نسبت آب و هوای هر منطقه این تاریخ ممکن است متفاوت باشد تا درخت قابلیت رشد در آن زمان را داشته باشد. در ایران از دیرباز به دلیل احترامی که برای خاک و زراعت قائل بوده اند، جشن های خاصی داشتند و امروزه تاریخ این روز در تقویم ایران، 15 اسفند می باشد. درخت عامل زندگی بشر، روح زندگی و حس نفسی تازه، که اگر نبود زندگی غیر ممکن می شد. قرن ها از زندگی بشر می گذرد و رفته رفته با بریدن درختان و از بین بردن آن ها به منظور ساخت وسائل مورد نیاز انسان ها، یکی از منابع مهم تولید اکسیژن را از دست می دهیم و شاید کوچکترین ادای دین به این موجودات پر خیر این است که در روز ملی درختکاری با کاشت چند درخت جبران مافات کنیم. هر ساله شهرداری های شهرستان های مختلف خدمات خوبی را برای گرامیداشت این روز برگزار می کنند که تا حدی به ترغیب کاشت درخت در فضاهای شهری کمک کرده است. اگر پایگاه های اعلام شده ی شهرداری ها برای تحویل نهال در روز درختکاری را می دانید در قسمت کامنت ها با سایر کاربران درمیان بگذارید.