22 – روز میزتو مرتب کن

روز میزتو مرتب کن
نویسنده : giraffemag

بسیاری از ما بخش قابل توجهی از روز را پشت میزکارمان میگذرانیم. برخی از ما نیز روی میزکارمان یک لپتاپ داریم که آن نیز دارای یک میزکار مجازی (Desktop) می باشد. واضح است که داشتن یک میزکار مرتب و تمیز، تاثیر به سزایی در افزایش بهره وری و انگیزه شما به انجام کار روزانه تان دارد. گاهی فشار کاری و یا تعدد امورات باعث میشود که از فضای کاری خود غافل شده و ناگهان ببینیم پشت یک میز شلوغ و پر از وسایلی هستیم جایشان روی میز ما نیست. همچنین استفاده بیش از حد از دسکتاپ رایانه موجب میشود پس از مدتی به سختی بتوانیم یک فایل را در آن پیدا کنیم. 12 ژانویه یا 22 دی روز “میز کارتو مرتب کن” نامگذاری شده است.

البته این به این معنی نیست که فقط سالی یک بار این کار را انجام دهید. برخی عادت خوبی دارند و هر هفته و یا حداکثر هر ماه به مرتب سازی فضای میز کارشان و یا دسکتاپ رایانه شان میپردازند. این امر علاوه بر تاثیر روحی که روی شما دارد میتواند در زمانتان نیز صرفه جویی کند. هدف از یادآوری این روز این است که سعی کنیم همواره در کارمان منظم و مرتب باشیم تا بهم ریختگی ها و برنامه های کاری فشرده نتوانند در روند کاری ما خللی ایجاد کنند.