26_روز جهانی اهداء عضو

روز جهانی اهداء عضو
نویسنده : مریم نوین تن

همه ما کم و بیش و نه به طور کامل در رابطه با اهداء عضو اطلاعاتی داریم. در واقع بعد از مرگ مغزی اعضا و بافت های سالم به فرد دیگری پیوند داده می شود. اعضایی که به طور متداول اهداء می شوند شامل: قلب، کلیه ها، کبد، پانکراس، ریه ها، روده، مغز استخوان، استخوان، قرنیه و پوست می شوند. البته کلیه ها و کبد در صورتی که یک فرد زنده باشد نیز در صورت امکان پیوند زده می شوند. در سطح جهان افراد زیادی در انتظار اهدای عضو، خصوصأ کلیه هستند. با وجود اطلاع رسانی هایی که در این مورد شده و تعداد زیاد افراد اهداء کننده، هنوز شاهد فاصله زیاد بین تعداد افراد اهداء کننده و تعداد افراد در انتظار اعضا هستیم. اولین بار پیوند اعضا برای فردی به نام رونالد لی هریک انجام گرفت که کلیه برادر دو قلویش را به او پیوند زدند. قانون های مختلفی در کشورهای مختلف برای پیوند اعضا و رضایت افراد برای انجام این کار وجود دارد. به عنوان مثال در ژاپن این عمل به دلیل بی اعتمادی به طب غربی برای مدتی ممنوع شده بود. در ایران این رویه در حال پیشروی بوده و عملی انسان دوستانه تلقی می شود. اولین پیوند در ایران، پیوند قرنیه بود که در سال 1314 انجام گرفت و در پی آن این اتفاق تکرار شد تا جایی که امروزه تعداد داوطلبان برای درخواست کارت اهداء عضو از چند سال پیش بیشتر شده و به راحتی از طریق ثبت نام در سایت مشخص شده و گرفتن کارت اهداء عضو می توان برای این عمل اقدام نمود. روز جهانی اهداء عضو به مناسبت مشارکت در این اتفاق بزرگ نام گذاری شده تا بهانه ای باشد برای قدردانی از افرادی که در این امر خیر شرکت کرده اند.