25 – روز جهانی آشتی

Reconciliation
نویسنده : giraffemag

بیا که نوبت صلح است و آشتی ّ و عنایت          بشرط آنکه نگوئیم از گذشته حکایت …    (سعدی)

ترک جنگ. دوستی از نو کردن. رنجشی را از کسی فراموش کردن. صلح. موادعه. تعاریفیست که برای واژه ی آشتی در لغتنامه ی دهخدا آورده شده است.

صحبت از آشتی که می شود گاهی تمام آدم هایی که از آنها دلخوری ای داریم به چشممان می آیند. شاید هم گلویی صاف می کنیم و می گوییم ما که با کسی قهر نیستیم، آنها هستند که با ما قهر کردند! به بهانه ی همین بهانه های من و شما، روز 25 آذر به عنوان روز جهانی آشتی در نظر گرفته شده تا خانه تکانی ای از دل غبار گرفته مان هم داشته باشیم. عامل و دلیل نامگذاری این روز هم هر کسی و هر چه که بوده و هست، دلیل خوبی برای پیشقدم شدنمان برای آشتی کردن است.

دوست قدیمی ای داشتم که یک شوخی همیشگی داشت. وقتی اخم میکردیم یا از چیزی دلگیر بودیم می گفت : “یه جعبه شیرینی بخر با خودت آشتی کن”. گاهی هم فراموش میکنیم که با خودمان قهر کردیم. قهر با خودمان، بدترین نوع قهر است. نه به خودت میرسی نه حال خوشی داری نه حال و حوصله کسی را داری. گاهی لازم است یک جعبه شیرینی بخریم و با خودمان آشتی کنیم، کمی هوای خودمان را داشته باشیم و حال خودمان را خوب کنیم.

خلاصه اینکه، روز آشتی گرچه شاید بنظرمان در نگاه اول یک نامگذاری مسخره و بی هدف باشد، اما همه ی ما با چیزها یا کسانی قهریم که بهتر است به هر بهانه ای که شده برایش آشتی پیشه کنیم. اگر شما هم یادتان آمد باید با چیزی آشتی کنید، نه تنها 25 آذر ، که هر روز برایتان روز آشتی کنان باشد. همین امروز آشتی کنید.