راز موفقیت در سه دقیقه!

ریچارد جان یکی از سخنرانان انگیزشی سخنرانی های تد، در صحبت کوتاهی که با یک جوان کم بضاعت داشته به این فکر می افتد که چطور می تواند راز موفقیت را در هشت کلمه بیان کند! این شخص در مرکز حضور جمع بزرگی از افراد موفق طی هفت سال تحقیق و بیش از 500 مصاحبه با این افراد، هشت ویژگی بارز آن ها برای موفقیت را در سه دقیقه برای حضار این سخنرانی بیان می کند.

ریچارد این هشت ویژگی را اینطور بیان می کند :

اولین مورد . عشق و علاقه … به خاطر عشقتون کار کنید نه بخاطر پول!

دومین مورد . سخت کار کردن … نکته مهمی که درمورد افراد موفق وجود دارد این است که سخت کار می کنند و حتی در حین آن تفریح و بازیگوشی دارند.

سومین مورد . حرفه ای شدن در یک کار … هیچ فرمول پیچیده ای نیست، برای موفقیت در هر حوزه باید آنقدر با آزمون و خطا در آن تسلط پیدا کنید تا بتواند به موفقیت تبدیل شود.

چهارمین مورد . تمرکز داشتن … تمرکز کلید موفقیت شماست

پنجمین مورد . تکاپو داشتن … بهترین حرکت دهنده ها برای انجام کارهایی که از آنها می ترسید احتمالا مادرها هستند!

ششمین مورد . خدمت رسانی کنید … خدمت رسانی ارزشی برای شما می آفریند که به ثروت و موفقیت ختم خواهد شد.

هفتمین مورد . ایده … به این فکر کنید که ایده ی ناب زندگی شما چیست؟

هشتمین مورد . ایستادگی کنید … بر سر آنچه که به آن اعتقاد دارید بمانید. حرف شما حرفیست که باید به دنیا زده شود.

 

ویدئوی کامل این سخنرانی تد در مجله اینترنتی زرافه را حتما مشاهده کنید.

ویدیو مشابه

Simmilar Video
ویدئو انگیزشی. چشم انداز داشته باشید

چشم انداز داشته باشید

چشم انداز داشته باشید! این ویدئو انگیزشی با مصاحبه با افرادی موفق و تاثیر...